BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Konduktometr

Aparat: Konduktometr
Typ/model: 1.660.0010
Producent: Metrhom
Rok produkcji: 1992
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Pomiar przewodnictwa
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg: PN-76/C-89291; PN-EN 27888:1999
Nazwa instytucji: PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Adres:

87-800 Włocławek, ul. Toruńska 222

Kontakt: Urszula Trzcinska; tel. 54 237 34 12; urszula.trzcinska@prolab.pl
Słowa kluczowe: przewodność, konduktometr

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego