BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Kulometr

Aparat: Kulometr
Typ/model: DL 39
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażenie standardowe
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera w substancjach stałych i ciekłych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: mgr inż. Bożenna Obukowicz; tel. 22 568 28 32; bozenna.obukowicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: kulometr, oznaczanie zawartości wody, metoda Karla-Fischera

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego