BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Kwadrupolowy spektrometr masowy

Aparat: Kwadrupolowy spektrometr masowy
Typ/model: Omnistar GSD 320 O3
Producent: 2012
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres masy: 1 – 300 amu; analiza ilościowa i jakościowa gazów; grzana linia transferowa (do 200 °C)
Zastosowanie: Analiza on-line składu gazowych produktów, pochodzących z różnych procesów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: dr inż. Grzegorz Łabojko; tel. 032 271 00 41 wew. 248; labojko@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: QMS, analiza składu gazu

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego