BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Kwadrupolowy spektrometr masowy

Aparat: Kwadrupolowy spektrometr masowy
Typ/model: QMS 403 Aëolos
Producent: Netzsch
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres masy 1– 300 amu, analiza ilościowa i jakościowa gazów. Sprzężony z STA (TG, DSC, FTIR)
Zastosowanie: Analiza on-line ilościowa i jakościowa produktów gazowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: dr inż. Grzegorz Łabojko; tel. 032 271 00 41 wew. 248; labojko@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: QMS, analiza składu gazu

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego