BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Laboratoryjna wtryskarka tłokowa

Aparat: Laboratoryjna wtryskarka tłokowa
Typ/model: Ray-Ran
Producent: LabTech
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temp. cylindra: 0 – 400 ˚C; zakres temp. formy: 0 – 100 ˚C
Zastosowanie: Przygotowanie próbek (wiosełek) do badań mechanicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Michał Jarosz; tel. 91 449 61 35; michal.jarosz@zut.edu.pl, Filip Jędra; tel. 91 449 65 93; filip.jedra@zut.edu.pl, Sławomir Lisiecki; tel. 91 449 65 91; slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: wtryskarka

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego