BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Lepkościomierz Höpplera


Aparat: Lepkościomierz Höpplera
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres pomiarowy: 0,6 ÷ 80 000 mPas; czas opadania: 30 ÷ 300 s; dokładność: 0,5 % ÷ 2 %.
zakres temperatur: -20 oC ÷ 120 oC; objętość napełniania: 40 cm³. Utrzymanie stałej wartości temperatury realizowane jest za pomocą ultratermostatu W skład zestawu wchodzi pięć kulek: dwie szklane i trzy metalowe o różnych średnicach i gęstościach, dobieranych zależnie od przewidywanego czasu opadania i wartości lepkości dynamicznej


Zastosowanie: Oznaczanie lepkości dynamicznej za pomocą lepkościomierza Höpplera polegające na pomiarze czasu opadania kulki w badanej cieczy w określonej temperaturze

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg normy PN-EN ISO 12058-1:2005
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:
Kontakt: Joanna Rakowska; tel. 22 769 32 45; jrakowska@cnbop.pl
Słowa kluczowe: lepkość

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego