BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Lepkościomierz Mooneya

Aparat: Lepkościomierz Mooneya
Typ/model: MV 2000E
Producent: Monsanto
Rok produkcji: 1991
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: od 30 ºC do 200 ºC; prędkość kątowa wirnika: 2,00 obr/min; zakres lepkości: 10, 25, 50, 100, 200 ML
Zastosowanie: podwulkanizacja mieszanek kauczukowych; lepkość kauczuków i mieszanek; relaksacja
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 289-1:2007
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: elastomery, kauczuki, guma, mieszanka kauczukowa, lepkość Mooney'a

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego