BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Lepkościomierz stożek/płytka

Aparat: Lepkościomierz stożek/płytka
Typ/model: DV-II
Producent: Brookfield
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Precyzyjna geometria typu stożek/płytka zapewniająca dużą dokładność pomiaru; niewielka objętość próbki (0,5–2 ml); wysokie wartości szybkości ścinania (400–1500 1/s); możliwość pomiaru bardzo niskich lepkości (od 0,1 cP); zakres temperatury: od 0 ºC do 100 ºC; możliwość współpracy z komputerem klasy PC (umożliwia gromadzenie danych z lepkościomierza i zapisywanie ich na dysk, druk oraz analizę zebranych danych)
Zastosowanie: Do oznaczania lepkości produktów, które są cieczami nienewtonowskimi, a ich lepkość zależy od prędkości obrotowej i geometrii wirnika.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Pomiar zgodnie z normą ISO 2555:1989 i jej odpowiednikiem PN-92/C/89402
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr inż. Barbara Szczepaniak; tel. 22 568 20 55; barbara.szczepaniak@ichp.pl
Słowa kluczowe: lepkość, ciecze nienewtonowskie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego