BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Linia do wytłaczania wielowarstwowej folii wylewanej

Aparat: Linia do wytłaczania wielowarstwowej folii wylewanej
Typ/model: LCR 300 Co-Ex
Producent: LabTech
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Używane 2 lub 3 wytłaczarki jednoślimakowe: LBE20-30. Matryca: typ „coat hanger”, szerokości 200 mm o rozwarciu szczeliny 0.3 - 2 mm. Wylewanie folii warstwowej: 3 - 5 warstw (z 3 wytłaczarek A, B, C), np. w układzie ABC lub ABCBA. Szerokość walców: 350 mm. Wydajność wytłaczarki jednoślimakowej (dla LDPE): 12 kg/h. Prędkość obrotowa wytłaczarki: 0 - 150 rpm. Minimalna grubość warstwy (dla LDPE): 10 mikronów
Zastosowanie: Wytłaczanie tworzyw
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Michał Jarosz; tel. 91 449 61 35; michal.jarosz@zut.edu.pl, Filip Jędra; tel. 91 449 65 93; filip.jedra@zut.edu.pl, Sławomir Lisiecki; tel. 91 449 65 91; slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: wytłaczarka, tworzywa, wytłaczanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego