BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Linia wytłaczania pięciowarstwowej folii rozdmuchiwanej

Aparat: Linia wytłaczania pięciowarstwowej folii rozdmuchiwanej
Typ/model: LF-400 Co-EX
Producent: LabTech
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Używane 2 lub 3 wytłaczarki jednoślimakowe: LBE 20 - 30. Głowica: płaska, spiralna („naleśnikowa”). Rozdmuch folii warstwowej: 3 - 5 warstw (z 3 wytłaczarek A, B, C), np. w układzie ABC lub ABCBA. Szerokość rolek: 400 mm. Wydajność wytłaczarki jednoślimakowej (dla LDPE): 12 kg/h. Prędkość obrotowa wytłaczarki: od 0 do 150 rpm
Zastosowanie: Wytłaczanie tworzyw
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Michał Jarosz; tel. 91 449 61 35; michal.jarosz@zut.edu.pl, Filip Jędra; tel. 91 449 65 93; filip.jedra@zut.edu.pl, Sławomir Lisiecki; tel. 91 449 65 91; slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: wytłaczarka, tworzywa, wytłaczanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego