BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna do badań wytrzymałościowych

Aparat: Maszyna do badań wytrzymałościowych
Typ/model: TiraAtest 27025
Producent: Tira
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Maks. obciążenie 2,5 kN; głowice pomiarowe: 10 N, 100 N, 3 kN
Zastosowanie: Oznaczanie: właściwości fizykochemicznych przy statycznym rozciąganiu i ściskaniu; współczynnika tarcia; punktu zginania, histerezy
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg: PN-EN ISO 527-1:1998; PN-EN ISO 527-2:1998; PN-EN ISO 527-3:1998; PN-EN ISO 178:2011; PN-C-89258-1 (p. 3.18); PN-EN ISO 8295:2005
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego