BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna do badań wytrzymałościowych z komorą cieplną

Aparat: Maszyna do badań wytrzymałościowych z komorą cieplną
Typ/model: 4204
Producent: Instron
Rok produkcji: 1985
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatur w komorze cieplnej od -70 °C do + 200 °C
Zastosowanie: Pomiar właściwości mechanicznych, w tym pomiar wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie, pomiar modułów sprężystości oraz pomiar wydłużenia przy zerwaniu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Michał Sobota; tel. 32 271 60 77 wew. 206; michal.sobota@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: badania mechaniczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego