BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna do badania wytrzymałości

Aparat: Maszyna do badania wytrzymałości
Typ/model: BDO-FB005TN
Producent: Zwick
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Siła badawcza w kierunku na rozciąganie/ ściskanie – 5 kN; prędkość trawersy: w trybie pracy Stand Alone – 0,1 do 500 mm/min, w trybie pracy z PC – 0,001 do 500 mm/min; dokładność ustawionej prędkości 1%; rozdzielczość drogi napędu – 0,0498 m; dokładność pozycjonowania ±0,5 mm; maks. częstotliwość badawcza – 0,5 Hz. elektronika pomiarowa do pomiaru siły odpowiada normie ISO 7500/1; klinowy uchwyt mocujący – zakres mocujący: 10 mm
Zastosowanie: Badanie wytrzymałości materiałów – naprężeń/obciążeń quasistatycznych z przebiegiem ciągłym, nieruchomym, progowym lub zmiennym poprzez napęd elektromechaniczny; badanie rozciągania, ściskania i zginania materiałów, kształt prób: okrągły, płaski, ze wzmocnionymi lub niewzmocnionymi końcówkami mocującymi (pierścieniowe)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg: DIN EN ISO 527-1; DIN EN ISO 178
Nazwa instytucji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Adres:

62-200 Gniezno, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38

Kontakt: Katarzyna Sobocińska; tel. 61 425 72 84 wew. 225; k.sobocinska@pwsz-gniezno.edu.pl
Słowa kluczowe: maszyna do badania wytrzymałości na rozciąganie; badanie na rozciąganie; badanie na ściskanie; badanie na zginanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego