BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: 1115
Producent: Instron
Rok produkcji: 1973
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres siły ściskająco-rozciągającej 0 – 10000 kG, zakres prędkości belki 0,05 - 50 cm/min, maksymalny zakres przesuwu belki 1200 mm

Zastosowanie:

Badania tłumienia względnego (histereza), wytrzymałości połączenia guma-metal i guma-tkanina, relaksacji charakterystyki ugięcia wyrobów

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Metoda badania akredytowana/ Badania wykonywane wg normy PN-ISO 3384:2002 metoda B
Nazwa instytucji: Odział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: guma, elastomery, relaksacja, histereza, tłumienie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego