BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: 1115
Producent: Instron
Rok produkcji: 1973
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres siły ściskająco-rozciągającej: do 10 000 kG; zakres prędkości belki: od 0,05 do 50 cm/min; maksymalny zakres przesuwu belki: 1200 mm
Zastosowanie: Badania: tłumienia względnego (histereza), wytrzymałości połączenia guma-metal oraz guma-tkanina, relaksacji, charakterystyki ugięcia wyrobów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane relaksacji wg PN-ISO 3384:2002 metoda B, próbka badawcza w kształcie walca (p. 6.1.2)
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: guma, wyroby gumowe, elastomery, relaksacja, histereza, tłumienie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego