BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: Z030
Producent: Zwick/Roell
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: 0 - 30 kN; dodatkowa głowica pomiarowa siły do 0,5 kN; komora temperaturowa w zakresie od - 80 °C do 260 °C; bezdotykowy ekstensometr videoXtens; dwa ekstensometry mechaniczne
Zastosowanie: Oznaczanie cech wytrzymałościowych w próbach: statycznego rozciągania, zginania i ściskania. Możliwość pomiaru cech wytrzymałościowych dla wytworów w postaci folii, wytłoczyn, wyprasek i kompozytów polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane zgodnie z normami
Nazwa instytucji: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Adres:

85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Kontakt: dr inż. Dariusz Sykutera, dr inż. Karol Pepliński, mgr inż. Piotr Czyżewski; tel. 52 340 82 24, 52 340 87 39; 52 340 82 22; karolpep@utp.edu.pl; dariusz.sykutera@utp.edu.pl; p.czyzewski@utp.edu.pl
Słowa kluczowe: wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ściskanie, moduł Younga, odkształcenie, moduł sprężystości

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego