BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: 3367
Producent: Instron
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres obciążeń: od 0 do 30 kN. Dokładność pomiaru - 0,1%. Prędkość obciążania: od 0,01 do 500 mm/min
Zastosowanie: Badanie wytrzymałości statycznej materiałów przy jednoosiowych stanach naprężenia
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30

Kontakt: dr inż. Tomasz Karasiewicz; tel. 52 341 92 71; tomakara@ukw. edu.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego