BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: FPZ-100.1
Producent: VEB Rauenstein
Rok produkcji: 1983
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie wytrzymałości tworzyw sztucznych, taśm przenośnikowych i wyrobów na rozciąganie, zginanie, ściskanie i wydłużenie. Badanie sztywności i elastyczności obwodowej (max obciążenie 100 kN)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/ wg PN-EN ISO 283; PN-EN 12814-1+AC; PN-EN 12814-2; PN-EN 12814-8+AC; PN-EN ISO 527-1,2,3,4,5; PN-ISO 37+AC1; PN-EN ISO 6259-1; PN-EN ISO 178; PN-EN ISO 14125+AC+A1; PN-EN ISO 3386-1,2+A1; PN ISO 5893; PN-EN 12390-3; PN-93/C-89071; PN-EN ISO 604; PN-EN ISO 9969; PN-EN 1228; PN-EN ISO 13967; PN-EN ISO 13968
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: wytrzymałość, wydłużenie rozciąganie, zrywanie, zginanie, ściskanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego