BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model:
Producent: Instron
Rok produkcji: 1993
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Głowice pomiarowe: ± 5 kN i ± 50 kN, klasa dokładności wskazań 1. Oprogramowanie: Instron Seria IX/ Instron Merlin - wersja 22079
Zastosowanie:

Wyznaczanie: modułu sprężystości przy rozciąganiu, długotrwałym zginaniu, zginaniu; modułu ściskania; naprężeń ściskających przy odkształceniu X %; naprężeń zginających przy umownej strzałce ugięcia; naprężeń zginających przy złamaniu, zerwaniu, pęknięciu; odkształceń ściskających; strzałki ugięcia; wydłużenia względnego przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, zerwaniu; wytrzymałości na rozciąganie, rozciąganie udarowe, ściskanie, zginanie, zgniatanie. naprężeń ściskających przy 20/40/50/60 % odkształceniu względnym. Zakres do 50 kN - pomiar :wydłużenia (6 ÷ 60 mm); odkształcenia trwałego po ściskaniu (20 ÷ 5000 N); przyczepności do podłoża z aluminium, betonu, drewna, PVC, stali; zmian mechanicznych po starzeniu (20 ÷ 5000 N)

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LL-107/2/01-2003; PN-EN ISO 1856 Metoda A, B, C; PB LL-108/1/02-2001; PN-C-89275; PN-EN 12089, Metoda B; PN-EN ISO 1798; PN-EN ISO 527-1, 527-2, 527-3, 527-4, 527-5; PN-EN ISO 899-2; PN-EN ISO 9967; PN-EN ISO 14125, Metoda A; PN-EN ISO 178, Metoda. A; PN-EN ISO 604; PN-EN ISO 8256
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Adres:

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Kontakt: Agnieszka Gorycka; tel. 22 566 42 07; a.gorycka@itb.pl
Słowa kluczowe: moduł sprężystości, rozciąganie, zginanie, ściskanie, naprężenia, odkształcenie naprężenia, strzałka, ugięcia, złamanie, zerwanie, pęknięcie, wydłużenie względne, wytrzymałość, zgniatanie, przyczepność

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego