BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: 5544
Producent: Instron
Rok produkcji: 1999
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pojedyncza kolumna systemu testującego (max. 2kN); komora termiczna ( do 120 °C). Komputerowe oprogramowanie zrywarki pozwala wyznaczyć specyficzne parametry i funkcje dla określonych badań, zawiera wykresy, tabele wyników, obliczenia i statystykę oraz test szybkości
Zastosowanie: Wykonywanie pomiarów siły zrywającej, wydłużenia zrywającego, pomiaru relaksacji naprężeń materiałów polimerowych (do 2 kN). Badanie wpływu temperatury na właściwości mechaniczne polimerów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Adres:

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Kontakt: Joanna Grzybowska-Pietras; tel. 33 82 79 124; jpietras@ath.bielkso.pl
Słowa kluczowe: siła zrywająca, wytrzymałość, wydłużenie, relaksacja naprężeń

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego