BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa do badań mechanicznych materiałów opakowaniowych

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa do badań mechanicznych materiałów opakowaniowych
Typ/model: Zwick/Roell Z 2.5
Producent: Zwick
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Główna głowica pomiarowa zgodna z nominałem ramy (Fmax około 2,5 kN). Wysoki skok trawersy (1300 mm). Dodatkowe głowice pomiarowe Fmax 20 N i 200 N do obsługi testów tarcia i ściskania powłokowych materiałów hydrożelowych (mikrokapsułek). Komora do badania materiałów w zmiennych warunkach temperatury (temp. od -40 °C do 140 °C), z uchwytami śrubowymi wyposażonymi w wymienne wkładki stalowe, do pracy w komorze temperaturowej (Fmax 1 kN). Uchwyty pneumatyczne do testów zrywania i przedarcia wyposażone we wkładki kauczukowe. Osprzęt do testów ściskania i relaksacji, przebicia folii i papieru, zginania dwupunktowego folii (10 N) i papieru, tarcia dynamicznego i statycznego
Zastosowanie: Badanie właściwości mechanicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg norm: Wytrzymałość na rozciąganie wg PN-ISO 1924-1,2; Wytrzymałość na zginanie wg PN-ISO 2493; Wytrzymałość na przebicie wg LPET DIN 53142
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Jerzy Pankowski; tel. 91 449 61 28; jerzy.pankowski@zut.edu.pl, Marcin Soból; tel. 91 449 6135; marcin.sobol@zut.edu.pl; Sławomir Lisiecki; tel. 91 449 65 91; slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: badania wytrzymałościowe, rozciąganie, zginanie, przebicie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego