BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa z komorą termostatującą

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa z komorą termostatującą
Typ/model: 5967 Instron
Producent:
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażona w szereg głowic pomiarowych, uchwytów do badań mechanicznych a także ekstensometr wideo oraz mechaniczny.
Zastosowanie: Badanie właściwości mechanicznych przy statycznym: rozciąganiu, zginaniu oraz ściskaniu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Adres:

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12

Kontakt: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski; tel. 17 865 12 23; mhen@prz.edu.pl, dr inż. Mariusz Oleksy; tel. 17 865 12 23; molek@prz.edu.pl
Słowa kluczowe: wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, ściskanie, moduł Younga, współczynnik Poissona

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego