BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: 4465
Producent: Instron
Rok produkcji: 1996
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Sterowana komputerowo z oprog. BLUE HILL 2. Ekstensometr STATIC model 2630-113 prod. 2003 r.
Zastosowanie: Badanie wytrzymałości folii i innych tworzyw na wydłużenie, rozciąganie, zginanie, ściskanie. Przyrząd do pomiaru wydłużeń
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/ wg: PN-EN ISO 283; PN-EN 12814-1+AC; PN-EN 12814-2; PN-EN 12814-8+AC; PN-EN ISO 527-1,2,3,4,5; PN-ISO 37+AC1; PN-EN ISO 6259-1; PN-EN ISO 178; PN-EN ISO 14125+AC+A1; PN-EN ISO 3386-1,2+A1; PN ISO 5893; PN-EN 12390-3; PN-93/C-89071; PN-EN ISO 604
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: wytrzymałość tworzywa, wydłużenie, rozciąganie, zrywanie, zginanie, ściskanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego