BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: Inspekt Desk 20
Producent: Hegewald & Peschke
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Dwukolumnowa, zakres pomiarowy: 20 kN
Zastosowanie: Badanie wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg: PN-EN ISO 527-1; PN-EN ISO 527-2; PN-EN ISO 604; PN-EN ISO 178
Nazwa instytucji: Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Adres:

42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19C

Kontakt: dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz; tel. 34 325 06 59; kwiatkowski@ipp.pcz.pl
Słowa kluczowe: właściwości wytrzymałościowe, wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie, zginanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego