BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model:
Producent: F. Heckert
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy 5 kN, głowica pomiarową produkcji MEGATRON
Zastosowanie:

Oznaczanie: wydłużenia względnego typ 1A 1B i A dla wydłużeń powyżej 3 %; wytrzymałości na rozciąganie; modułu sprężystości przy rozciąganiu typ 2 i 5; naprężeń zginających, wytrzymałości na zginanie; odkształceń zginających; modułu sprężystości przy zginaniu

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 527-1; PN-EN ISO 527-2
Nazwa instytucji: Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej - Oddział Wielkopolski
Adres:

61-819 Poznań, ul. St. Taczaka 12

Kontakt: Wojciech Woźniak; tel. 61 853 76 29; w.wozniak@itb.pl
Słowa kluczowe: wydłużenie, wytrzymałość, rozciąganie, moduł, naprężenie, zginanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego