BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model:
Producent: Instron
Rok produkcji: 2014
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Klasa dokładności głowicy pomiarowej siły 0,5 wg ISO 7500-1 w zakresie od 100 N do 100 kN; zakres prędkości badawczych od 0,00005 do 1000 mm/min; zakres przesuwu belki pomiarowej 1800 mm; prześwit pomiędzy kolumnami 550 mm; stolik mocowany do podstawy maszyny z rowkami montażowymi typu T o obciążalności ±100 kN i wymiarach: szerokość 500 mm x głębokość 500 mm, uchwyt do testów zginania 3-punktowego o obciążalności 10 kN i maksymalnym rozstawie podpór 800 mm, tarcze do testów ściskania o obciążalności 100 kN i średnicy 150 mm
Zastosowanie:

Oznaczanie: wydłużenia względnego typ 1A 1B i A dla wydłużeń powyżej 3 %; wytrzymałości na rozciąganie; modułu sprężystości przy rozciąganiu typ 2 i 5; naprężeń zginających, wytrzymałości na zginanie; odkształceń zginających; modułu sprężystości przy zginaniu

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 527-1; PN-EN ISO 527-2; PN-EN ISO 527-3; PN-EN ISO 178
Nazwa instytucji: Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej - Oddział Wielkopolski
Adres:

61-819 Poznań, ul. St. Taczaka 12

Kontakt: Wojciech Woźniak; tel. 61 853 76 29; w.wozniak@itb.pl
Słowa kluczowe: wydłużenie, wytrzymałość, rozciąganie, moduł, naprężenie, zginanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego