BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: 4481
Producent: Instron
Rok produkcji: 1996
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Oprogramowanie BLUEHILL; głowice pomiarowe 1 kN i 50 kN; zestaw uchwytów do próbek
Zastosowanie: Testy wytrzymałościowe przy statycznym rozciąganiu wszystkich typów materiałów polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 527
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:

61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3

Kontakt: dr inż. Kinga Mencel; tel. 61 665 27 87; kinga.mencel@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: wytrzymałość na rozciąganie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego