BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Maszyna wytrzymałościowa

Aparat: Maszyna wytrzymałościowa
Typ/model: 144503/00
Producent: Zwick
Rok produkcji: 2003
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 10 kN z oprogramowaniem oraz oprzyrządowanie do oznaczania wytrzymałości na zginanie, ściskanie; ekstensometr foto-optyczny; pneumatyczny uchwyt prób
Zastosowanie: Oznaczanie: wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu, modułu sprężystości przy rozciąganiu, wytrzymałości na zginanie, ściskanie
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg: PN-EN ISO 527-1:1998; PN-EN 638:1997; PN-EN ISO 6259-1:2005; PN-EN ISO 178:2006; PN-EN ISO 604:2006
Nazwa instytucji: PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Adres:

87-800 Włocławek, ul. Toruńska 222

Kontakt: Urszula Trzcinska; tel. 54 237 34 12; urszula.trzcinska@prolab.pl
Słowa kluczowe: wytrzymałość, wydłużenie, E-moduł, zrywanie, zginanie, ściskanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego