BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Measuring extruder

Aparat: Measuring extruder
Typ/model: 19/25D
Producent: Brabender GmbH & Co. KG
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: 3 opcjonalne głowice wytłaczarskie: Garvey'a, o przekroju owalnym oraz prostokątnym. Średnica ślimaka – 19 mm, długość ślimaka – 190 mm, L/D = 10, max moment obrotowy: 150 Nm, max temperatura pracy 300oC, max ciśnienie masy: 700 bar, zdolność wytwórcza aparatu: 0,5-5 kg/h
Zastosowanie: Badanie właściwości materiału poddanego procesowi wytłaczania m.in. skurcz liniowy dla mieszanki gumowej po upływie określonego czasu; wielkość „pęcznienia” tzw. efekt Barusa; reologiczna charakterystyka lepkości kinematycznej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Praca urządzenia wg normy ASTM D 2233
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
Kontakt: mgr inż. Marcin Masłowski; 42 631 32 13; marcin.maslowski@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: extruder, wytłaczarka, efekt Barusa, przetwórstwo elastomerów, wytłaczanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego