BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Melt-Flow-Index Tester

Aparat: Melt-Flow-Index Tester
Typ/model: MeltFlow@on plus
Producent: KARG Industrialtechnik
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Urządzenie do wyznaczania wskaźników szybkości płynięcia polimerów
Zastosowanie: Pomiary masowego (MFR – Melt Mass Flow Index) oraz objętościowego (MVR – Melt Volume Flow Index) wskaźnika szybkości płynięcia polimerów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Możliwość wykonywania badań według norm: ASTM D 1238, ISO 1133
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
Kontakt: mgr inż. Marcin Masłowski; tel. 42 631 32 13; marcin.maslowski@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: MFI, WSP, MVR, MFR, wskaźniki szybkości płynięcia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego