BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Microlab 350

Aparat: Microlab 350
Typ/model:
Producent: Thermo Electron
Rok produkcji: 2004
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Spektrometr AES opcjonalnie wykorzystywany jako spektrometr XPS: źródło emisji elektronów Schottky'ego, analizator sferyczny, działo XPS wyposażone w podwójną anodę Al/Mg, działo jonowe argonowe, mikroskop SEM
Zastosowanie: Możliwość analizy lokalnej składu chemicznego z rozdzielczością ~25 nm, mapowanie powierzchni oraz analiza liniowa rozkładu pierwiastków. Urządzenie opcjonalnie wyposażone jest w działo jonowe argonowe, które umożliwia profilowanie wgłębne (rozkład przestrzenny pierwiastków). Rozdzielność pozioma metody XPS 2x5 mm
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Adres:

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Kontakt: dr inż. Marcin Pisarek; tel. 22 343 32 91; pisarek@ichf.edu.pl
Słowa kluczowe: AES, XPS, SE

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego