BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mieszalnik próżniowy

Aparat: Mieszalnik próżniowy
Typ/model: EZE-Seal 1000
Producent: Autoklave Eng., Snap-Tite Inc.
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Urządzenie przystosowane po procesu polimeryzacji kondensacyjnej; mieszania w stanie stopionym, poj. 1 dm3; wyposaż. w mieszadło kotwicowe z reg. prędkością obrot. do 150 obr/min.; temp. zakresu pracy do ok. 300 ºC; możliwość prowadzenia procesów przy obniżonym i podwyższonym ciśnieniu; sterowane parametrami procesu z wieży
Zastosowanie: Synteza polimerów kondensacyjnych, reaktywne mieszanie, modyfikacja polimerów w stanie stopionym, dopolikondensowanie, synteza kompozytów i nanokompozytów in situ, itd.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Adres:

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

Kontakt: dr inż. Konrad Kwiatkowski; tel. 91 449 45 89; konrad.kwiatkowski@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: synteza polimerów

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego