BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mieszalnik wysokoobrotowy

Aparat: Mieszalnik wysokoobrotowy
Typ/model: LMX10-S-VSFI
Producent: LabTech
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Prędkość obrotowa: 0 – 4000 rpm. Możliwość ustawienia do 3 różnych prędkości obrotowych w 3 różnych odcinkach czasu
Zastosowanie: Mieszanie tworzyw (granulatu)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Michał Jarosz; tel. 91 449 61 35; michal.jarosz@zut.edu.pl, Filip Jędra; tel. 91 449 65 93; filip.jedra@zut.edu.pl, Sławomir Lisiecki; tel. 91 449 65 91; slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: mieszalnik

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego