BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskop

Aparat: Mikroskop
Typ/model:
Producent: Olympus
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Z możliwością rejestracji obrazu
Zastosowanie: Badania mikroskopowe tworzyw
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: mikroskopia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego