BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskop FTIR


Aparat: Mikroskop FTIR
Typ/model: Nicolet iN10MX
Producent: Thermo Scientific
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Możliwość wykonywania widm FTIR w zakresie 4000-400 cm-1 próbek w postaci ciekłej bądź stałej, metodami odbiciowymi bądź transmisyjnymi.

Zastosowanie:

Otrzymywanie widm FTIR różnych substancji i materiałów. Mikroskop sprzężony ze spektrometrem FTIR umożliwia wykonywanie widm obiektów w rozmiaru nawet kilku mm, a także też obecnych w badanych materiałach wtrąceń. Możliwość wykonywania map FTIR badanych powierzchni obrazujących zmiany składu badanych materiałów.

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Adres:

al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów

Kontakt: prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski, tel. +48 17 865 13 38, wbuk@prz.edu.pl ; dr inż. Karol Besteri, tel. +48 17 865 13 38, bester_k@prz.edu.pl
Słowa kluczowe: mikroskopia, spektroskopia w podczerwieni

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego