BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskop MIR

Aparat: Mikroskop MIR
Typ/model: Continuum
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Do badań w zakresie średniej podczerwieni (MIR) z parametrami spektrofotometru „Nicolet 6700”. Mikroskop wyposażony w: zautomatyzowany stolik 3D do rejestracji map spektralnych z polem pomiaru min. 5 x 5 µm i skokiem 1µm; polaryzator MIR. Możliwość badań w świetle przechodzącym i odbitym (z bezpośrednim podglądem preparatu za pomocą kamery)
Zastosowanie: Badanie mikropróbek, mikrowtrąceń, map spektralnych (w zakresie MIR)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Adres:

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Kontakt: dr inż. Włodzimierz Biniaś; wbinias@ath.bielsko.pl, dr inż. Dorota Biniaś; dbinias@ath.bielsko.pl
Słowa kluczowe: mikroskop MIR, mapa spektralna, polaryzacja, mikrowtrącenia, mikropróbki

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego