BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskop fluorescencyjny

Aparat: Mikroskop fluorescencyjny
Typ/model: Eclipse 50i
Producent: Nikon
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Obiektywy: plan achromat 4x/0.10, odległość robocza nie mniej niż 30 mm; plan fluoryt 10x/0.30, odległość robocza nie mniej niż 16 mm; plan fluoryt 40x/0.75, odległość robocza nie mniej niż 0,66 mm; plan fluoryt 100x/1.30, odległość robocza nie mniej niż 0,2 mm. Kontrast fazowy na obiektywach 10x i 40x. Mikroskopowa kamera cyfrowa
Zastosowanie: Oznaczanie ilości komórek bakteryjnych żywych i martwych (metoda LIVE/DEAD)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego