BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskop odwrócony

Aparat: Mikroskop odwrócony
Typ/model: Axio Observer D1
Producent: Zeiss
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Optyka: tor oświetlenia fluorescencyjnego apochromatyczny; oświetlacz halogenowy 100 W, z pełną możliwością centrowania; kondensor typu „Long Distance” o odległości roboczej co najmniej 26 mm, aperturze numerycznej co najmniej 0,55; sześciopozycyjny (jasne pole, Ph1, Ph2, Ph3, 2 x kontrast interferencyjny). Automatycznie centrująca się lampa fluorescencyjna, palnik rtęciowy 100 W, filtry fluorescencyjne do fluorochromów: DAPI, GFP i CY3 (o transmisji co najmniej 95 %). Obiektywy: 10x/N.A. 0,25 / Ph1 (planachromatyczny), LD corr 20x/N.A. 0,4 (semiplanapochromatyczny) d=0 ... 1,5 mm, LD corr 40x/ N.A. 0,60 (semiplanapochromatyczny) d=0 ... 1,5 mm. Okulary: powiększenie 10x, szerokopolowe, pole widzenia co najmniej 23 mm. Metody obserwacji: kontrast interferencyjny (kontrast Nomarskiego) dla obiektywów: 20x, 40x
Zastosowanie: Obserwacja mikroskopowa
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Małgorzata Mizielińska; tel. 91 449 61 32; malgorzata.mizielinska@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: mikroskop

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego