BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny

Aparat: Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny
Typ/model: Labophot-2
Producent: Nikon
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w przystawkę grzewczą typu Linkam TP93 i kamerę CCD Panasonic KR222. Zakres temp. pracy: do 600 °C
Zastosowanie: Badanie oraz rejestrowanie procesów topnienia i krystalizacji polimerów semikrystalicznych, mieszanin polimerowych i kompozytów, ocena kinetyki krystalizacji, badanie zjawisk zachodzących na granicy faz w układach wieloskładnikowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Adres:

90- 965 Poznań, Pl. M.Skłodowskiej-Curie 2

Kontakt: Sławomir Borysiak; tel. 61 665 36 49; Sławomir.Borysiak@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: mikroskopia, krystalizacja polimerów, przemiany fazowe, zjawiska na granicy faz, kinetyka krystalizacji, adhezja międzyfazowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego