BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskop polaryzacyjny

Aparat: Mikroskop polaryzacyjny
Typ/model: Axio Imager
Producent: carl Zeiss
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażenie dodatkowe: stolik wysokotemperaturowy firmy Lincam; urządzenie do inkludowania próżniowego CitoVac, typ 05926119, Struers; fotometr PMT
Zastosowanie: Analiza petrograficzna węgla i antracytu. Oznaczanie składu macerałów. Oznaczanie refleksyjności witrynitu w węglu i antracycie. Analiza stopnia zużycia sit kontrolnych. Analiza refleksyjności minimalnej i maksymalnej karbonizatów i koksu. Analiza ilościowa i jakościowa typów struktur anizotropowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/ wg: PN-ISO 7404-3:2001; PN-ISO 7404-5:2002
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Grażyna Fabjańska-Świeca; tel. 32 271 00 41 wew. 216; graza@ichpw.zabrze.pl, Małgorzata Piechaczek; tel. 32 271 00 41 wew. 241; mpiechaczek@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: refleksyjność, analiza petrograficzna, macerały, struktury anizotropowe, sita kontrolne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego