BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskop stereoskopowy

Aparat: Mikroskop stereoskopowy
Typ/model: SteREO Discovery V20
Producent: Zeiss
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Obserwacja przestrzenna próbek
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Małgorzata Mizielińska; tel. 91 449 61 32; malgorzata.mizielinska@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: mikroskop, 3D

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego