BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskop

Aparat: Mikroskop
Typ/model: Lab 1
Producent: Stuart
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Obserwacja w świetle przechodzącym
Zastosowanie: Badania morfologiczne
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Adres:

42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19C

Kontakt: dr inż. Dariusz Kwiatkowski; tel. 34 325 06 59; kwiatkowski@ipp.pcz.pl
Słowa kluczowe: badania strukturalne, morfologia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego