BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskop

Aparat: Mikroskop
Typ/model: Bx51
Producent: Olympus
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Baza mikroskopu na światło przechodzące z wbudowanymi w podstawę trzema filtrami podstawowymi i jednym dodatkowym, z możliwością rozbudowy o przystawkę na światło odbite; obiektywy: wszystkie obiektywy w systemie UIS o powiększeniach 10x, 20x, 40x, 50x. Tubus binokularny, pole widzenie FN 22; uniwersalny kondensor achromatyczny/aplanatyczny współpracujący z obiektywami o powiększeniach od 1,25x do 100x we wszystkich technikach obserwacyjnych; oświetlenie: 100 W lampa halogenowa do światła przechodzącego i odbitego; stolik preparatowy pokryty powłoką ceramiczną z niezależnym przesuwem preparatów w osiach X , Y, ergonomicznym pokrętłem przesuwu z zastosowaniem mechanizmu rolkowego; kamera ColorView Illu; kamera kolorowa CCD zintegrowana z oprogramowaniem analySIS i Cell; stolik grzejno-chłodzący Linkam model THMS600, zakres temperatur: od -196 °C do 600 °C
Zastosowanie: Obserwacja próbek technikami jasnego i ciemnego pola, w kontraście fazowym oraz w świetle spolaryzowanym. Badanie różnorodnych próbek materiałów polimerowych, w tym polimerów krystalicznych, semikrystalicznych, ciekłokrystalicznych, mieszanin polimerowych, kompozytów polimerowych oraz krystalicznych, ciekłokrystalicznych związków małocząsteczkowych. Możliwość obserwacji przemian fazowych w funkcji temperatury
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Adres:

50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Kontakt: prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski; tel. 48 71 320 35 10, fax 48 71 320 28 14
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego