BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikrotom rotacyjny

Aparat: Mikrotom rotacyjny
Typ/model: Shandon Finesse ME+
Producent: Thermo Electron Corporation
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Z zestawem noży i stanowiskiem do wykonywania preparatów mikroskopowych
Zastosowanie: Wykonywanie preparatów mikroskopowych, uzyskiwanie ścinków o grubości kilku – kilkunastu μm
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Adres:

42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19C

Kontakt: dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz; tel. 34 325 06 59; kwiatkowski@ipp.pcz.pl
Słowa kluczowe: badania strukturalne, morfologia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego