BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikrotom

Aparat: Mikrotom
Typ/model: RM2126
Producent: Leica Microsystems
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Możliwość pracy w zakresie od -150 °C do 23 °C dzięki przystawce niskotemperaturowej. Grubość cięcia w zakresie: 0,25 – 600 mm. Wyposażenie dodatkowe: nóż diamentowy lub z węglików spiekanych do trymowania i cięcia
Zastosowanie: Preparatyka próbek polimerowych i kompozytów o osnowie polimerowej z mikro cząsteczkami (do obserwacji za pomocą mikroskopii sił atomowych AFM oraz mikroskopii elektronowej SEM)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Adres:

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141

Kontakt: dr hab. inż. Joanna Ryszkowska; tel. 22 234 57 16; jrysz@meil.pw.edu.pl, mgr inż. Bartłomiej Waśniewski; tel. 22 234 52 82; bwasniewski@inmat.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: preparatyka polimerów i kompozytów polimerowych, SEM, AFM, mikrotom

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego