BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Minisuszarka rozpyłowa

Aparat: Minisuszarka rozpyłowa
Typ/model: Lab Sprey Dryer B-290 Advanced
Producent: Buchi
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Umożliwia suszenie roztworów wodnych oraz organicznych w układzie zamkniętym (w przypadku doposażenia w pętlę INERT LOOP). Z wbudowanym automatycznym systemem czyszczenia dyszy podczas pracy oraz termostatowaną głowicą. Zestaw zawiera dysze rozpyłowe o średnicach 0,7; 1,4 oraz 2,0 mm. Suszarka podłączona jest do sprężarki 50 45EA ASY, HAVG, 2006
Zastosowanie: Suszenie wodnych zawiesin i otrzymywanie proszków zawierających immobilizowane substancje czynne
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Wioletta Krawczyńska; tel. 91 449 61 31; wioletta-krawczynska@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: suszarka rozpyłowa, immobilizacja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego