BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Młot Charpyego

Aparat: Młot Charpyego
Typ/model: Pendulum
Producent: Hammel
Rok produkcji: 2000
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie udarności (energia udaru do 50 J)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 179-1; PN-EN ISO 8256
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: Charpy, udarność

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego