BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Młot do badań udarności

Aparat: Młot do badań udarności
Typ/model: HIT50
Producent: Zwick/Roell
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Oznaczanie udarności (odporności na uderzenie) próbek z karbem lub bez karbu metodami: Charpy'ego, w zakresie obciążeń 0,5-50 J; Izoda, w zakresie obciążeń 2,75-22 J; zrywanie udarowe do 25 J
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: mgr D. Sobków; tel. 77 452 71 07; sobkow@uni.opole.pl
Słowa kluczowe: młot, udarność

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego