BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Młyn tarczowy

Aparat: Młyn tarczowy
Typ/model: Bauer
Producent: The Bauer Bros
Rok produkcji: 1978
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w dwie tarcze do mielenia na mokro
Zastosowanie: Mielenie mas włóknistych i włókien celulozowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Ewa Kopania; tel. 42 638 03 74; celuloza@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: masy włókniste, włókna celulozowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego