BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Młynek trójwalcowy

Aparat: Młynek trójwalcowy – kalander
Typ/model: Exact 80E
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: od 23 °C do 60 °C; płynna regulacja prędkości obrotowej; płynna regulacja szczeliny walcowania od 1 µm do 90 µm. Wydajność od 0,02 do 20 l/h
Zastosowanie: Dyspersja mikro i nanonapełniaczy proszkowych w polimerach ciekłych oraz żywicach o temperaturze topnienia < 60 °C
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Adres:

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141

Kontakt: dr hab. Anna Boczkowska; tel. 22 234 77 62; abocz@meil.pw.edu.pl, dr inż. Ewelina Ciecierska; tel. 22 234 57 13; ciecierska@meil.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: kalander, walcowanie, dyspersja, nanocząstki, mikrocząstki, kompozyty polimerowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego